PALLET EUROPEO
Hình ảnh thông tin, không đại diện chính xác của sản phẩm.

PALLET EUROPEO

  • Kích thước: 120x80x146 cm
  • Trọng lượng: 25 Kg. approx..
  • Tải động: 1500 Kg.
  • Tải tĩnh: 3000 Kg.
  • Hướng nâng : 4 .

Palet được sản xuất theo tiêu chuẩn và kích thước của châu Âu. Tích hợp cho các hàng hóa xuất khẩu sang châu âu.